Przyjęliśmy program Fundacji na lata 2022 – 2025

W dniu 15.07.2021 r. Zarząd Fundacji zatwierdził przyjęty na początku lipca przez Radę programową pod przewodnictwem mgr Wioletty Nowak-Symańskiej program działań na lata 2022 – 2025.

Wśród najważniejszych punktów programowych podkreślić należy:

    1. Zorganizujemy lokale interwencyjne które będą służyć osobom doświadczającym przemocy domowej. Funkcjonować docelowo ma 5 takich lokali będących w stanie zapewnić schronienie dla maksymalnie 20 osób (wraz z dziećmi). Pobyt w lokalu interwencyjnym będzie nieodpłatny i nieograniczony czasowo. Nasza Fundacja przez cały czas będzie zapewniała osobom przebywającym stałą opiekę psychologiczną i prawną oraz pomoc w znalezieniu pracy i rozpoczęciu życia “na nowo”. Stanowi to realizację celów statutowych naszej Fundacji które zostały wybrane na priorytetowe w programie na lata 2021 – 2025 Roczny koszt utrzymania lokali interwencyjnych wraz z zapewnieniem bezpłatnej opieki prawnej i psychologicznej przekracza 100 000 zł. Dlatego Twoje wsparcie jest dla nas takie ważne!
    2. Rozpoczniemy budowę Domu Opieki Społecznej “Przystań” który swoją pomocą obejmować będzie dwie grupy osób – dorosłe osoby niepełnosprawne oraz niesamodzielne osoby starsze przewlekle chore psychosomatycznie (o chorobie psychosomatycznej mówimy wtedy, gdy w rozwoju schodzenia biorą udział czynniki psychologiczne). Dom Opieki Społecznej tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.). Zgodnie z art.. 57 ust. 1 tejże ustawy – dom pomocy społecznej (na potrzeby projektu nazywany domem opieki społecznej) może prowadzić po uzyskaniu zezwolenia wojewody – Kościół katolicki, inny kościół, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne – fundacja, stowarzyszenie, inne osoby prawne lub osoby fizyczne. Budowę planujemy zacząć już w 2022 roku. Obecnie fnalizujemy zakup działki i wraz z architektami dopracowujemy projekt budowlany.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć nas w realizacji tych celów: link do zbiórki.

JESTEŚMY DLA WAS

Pon – Pt: 12:00 – 18:00
Sob: 14:00 – 18:00

DANE REJESTROWE

KRS: 0000789670
NIP: 7792506640
REGON: 383610820

Kontakt: fundacja@fcdk.org.pl

Nasze działania wspiera

LiveChat LiveChat