Pomoc społeczna

Jednym z głównych celów statutowych naszej Fundacji jest pomoc społeczna, w tym wyrównywanie szans rodzin lub osób w trudnej sytuacji. Wspieramy osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiamy im życie w godnych warunkach. Bardzo ważnym elementem jest aspekt edukacji i uświadamiania aby zapobiegać trudnym sytuacjom oraz integrować ze środowiskiem w którym żyją.

Od 2019 roku prowadzimy w Poznaniu działania streetworkingowe. Nasi wolontariusze pracują na co dzień z ludźmi bezdomnymi i poprzez długofalowe działania socjoedukacyjne wzmacniają ich zdolności do przyjęcia na siebie odpowiedzialności i tworzenia własnego scenariusza swojego życia. Nasi streetworkerzy nawiązują kontakt z ludźmi będącymi obiektem różnych form wykluczenia, marginalizacji lub zerwania więzi społecznych – budujemy zaufanie i na zasadzie wzajemnego szacunku pracujemy nad wyjściem z bezdomności.

Jednym z najbardziej popularnych działań które cieszą się wysokim zainteresowaniem wśród naszych podopiecznych jest praca z osobami zadłużonymi które mają problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Bardzo często zdarza się, że takie osoby są oszukiwane i wykorzystywane przez nieuczciwych windykatorów – współpracujemy z doświadczonymi prawnikami którzy są w stanie pomóc takim osobom.

JESTEŚMY DLA WAS

Pon – Pt: 12:00 – 18:00
Sob: 14:00 – 18:00

DANE REJESTROWE

KRS: 0000789670
NIP: 7792506640
REGON: 383610820

Kontakt: fundacja@fcdk.org.pl

Nasze działania wspiera

LiveChat LiveChat