Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. zmianę określenia „przemoc w rodzinie” na „przemoc domowa”.

Jest to ustawa od bardzo długiego czasu oczekiwana przez różne środowiska. Zarówno przez osoby, które doznają czy doznawały przemocy, kobiety, dzieci, środowiska organizacji pozarządowych i samorządów, które na co dzień pracują z osobami, której tej przemocy doznają, ale też z osobami, które tą przemoc stosują. No i oczywiście przez środowisko eksperckie – podkreśliła wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt przedstawiając projekt.

Zaznaczyła, że projekt zawiera wiele nowych zapisów – m.in. rozszerza definicję przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową. Co więcej, rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.

Projekt wprowadza definicję „osoby doznającej przemocy domowej i „osoby stosującej przemoc domową”, przez którą – jak zaproponowano w projekcie – należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje. Rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie również standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Umożliwiono uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – wskazano, że osoby te muszą mieć co najmniej trzy lata stażu pracy w pomocy społecznej lub w placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

JESTEŚMY DLA WAS

Pon – Pt: 12:00 – 18:00
Sob: 14:00 – 18:00

DANE REJESTROWE

KRS: 0000789670
NIP: 7792506640
REGON: 383610820

Kontakt: fundacja@fcdk.org.pl

Nasze działania wspiera

LiveChat LiveChat