Dorosłe osoby niepełnosprawne

Prowadzimy działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Taką niepełnosprawność definiujemy jako obniżone możliwości intelektualne, niski iloraz inteligencji (poniżej 70 w skali Wechslera) oraz ograniczoną możliwość przystosowania społecznego. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadają problemy w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym oraz adaptacyjnym.

W zależności od deficytów rozwojowych, wyróżnia się cztery stopnie niepełnosprawności intelektualnej: głęboki, znaczny, umiarkowany i lekki. Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz trwałym stanem zmniejszenia możliwości rozwojowych. Osoby o głębokim i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej nie są w stanie funkcjonować bez pomocy innych osób. Wszyscy mamy jakieś kompetencje i każdy z nas pragnie być w życiu spełnionym. Wyrażanie siebie i samospełnienie u osób z niepełnosprawnością intelektualną jest możliwe – ale tylko przy i dzięki pomocy innych.

Lekceważenie osób niepełnosprawnych intelektualnie jest wyrazem niedojrzałości emocjonalnej oraz społecznej i źle świadczy o człowieku.

W naszej Fundacji opracowujemy i prowadzimy zajęcia warsztatowe wspomagające zaburzony rozwój – dają one niepełnosprawnym intelektualnie warunki do rozszerzania aktywności wewnętrznej, niezbędnej dla kształtowania posiadanych zdolności i umiejętności. Pomagają zrozumieć swoje emocje i motywy działania jak również poprawiają samoocenę.

W długoterminowych planach naszej Fundacji mamy budowę ośrodka terapeutycznego dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie „Przystań” w Poznaniu. Są do tego jednak potrzebne gigantyczne środki finansowe – które systematycznie staramy się gromadzić. Ma być to miejsce gdzie takie osoby będą mogły nauczyć się lepiej wyrażać samego siebie, swoich myśli i uczuć.

JESTEŚMY DLA WAS

Pon – Pt: 12:00 – 18:00
Sob: 14:00 – 18:00

DANE REJESTROWE

KRS: 0000789670
NIP: 7792506640
REGON: 383610820

Kontakt: fundacja@fcdk.org.pl

Nasze działania wspiera

LiveChat LiveChat